Fotosite

Hoe en wanneer kan ik me inschrijven?

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zal de school mee gebruik maken van het digitaal aanmeldingssysteem 'Meld je aan' voor het secundair onderwijs.

Over alle praktische schikkingen wordt u op de hoogte gehouden via een brief, onze website en via het LOP en een ruime communicatiecampagne door de stadsdiensten.

Broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in onze secundaire school en/of kinderen van personeel kunnen gebruik maken van een voorrangsperiode voor inschrijving: vanaf de eerste maandag na de kerstvakantie.

De digitale aanmeldingen voor indicatorleerlingen en niet indicatorleerlingen starten op 8 februari 2018 en vanaf 23 maart 2018 krijgt u het resultaat van de digitale aanmelding en een ticket voor een school van uw keuze (bij voldoende plaatsen: de school van uw eerste keuze). Tijd en plaats spelen geen rol. De plaatsen worden verdeeld volgens uw voorkeur, en bij onvoldoende plaatsen op basis van toeval. Vanaf 21 april kunt u inschrijven in de school.

Vanaf 4 juni 2018 start de vrije inschrijvingsperiode, zonder voorrang, in alle scholen.

De inschrijvingen gelden op voorwaarde dat de leerling en de ouders (*) het schoolreglement, het opvoedkundig project, de engagementsverklaring en de bijdragelijst in de onkosten voor akkoord ondertekend hebben en op voorwaarde dat aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden (attesten, getuigschriften, oriŰnteringsattesten) wordt voldaan. Daartoe bezorgen de leerling en/of de ouders (*) het origineel attest en/of het origineel rapport van het afgelopen schooljaar aan de directeur vˇˇr 7 juli.