Fotosite

De leerlingenraad

De leerlingenraad is een democratisch opgericht orgaan dat als doel heeft de stem van de leerlingen te laten horen.
Doorheen het jaar worden er vergaderingen gehouden waarbij moeilijkheden omtrent het schoolgebouw, het beleid of het reglement worden aangehaald. Dit gebeurt onder begeleiding van de voorzitters (leerlingen uit de derde graad) die elke verkozen klasverantwoordelijke aansporen tot een gezond debat. Zij vertegenwoordigen uiteindelijk de leerlingen in een gesprek met de directie.

Het is belangrijk voor de directie en het personeel om te weten wat er omgaat bij jongeren. De leerlingenraad speelt daar een niet onbelangrijke rol in. Ten slotte worden de besproken zaken in beraad gehouden en wordt het besluit overgebracht naar de klasverantwoordelijken die op hun beurt hun klasgenoten informeren.

De leerlingenraad is onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van uniformloze dagen, enkele recente veranderingen in het reglement en het ondertussen traditionele Halloween- en Valentijn evenement.Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org